Τελική αποκατάσταση. Γέφυρα μεταλλοπορσελάνη επι 6 εμφυτευμάτων

Τελική αποκατάσταση. Γέφυρα μεταλλοπορσελάνη επι 6 εμφυτευμάτων

Τελική αποκατάσταση. Γέφυρα μεταλλοπορσελάνη επι 6 εμφυτευμάτων