, , ,

Υβριδική επι εμφυτευμάτων με δευτερεύων μεταλλικό σκελετό για πορσελάνη

Για τους συνεργάτες μας έχουμε λύσεις και για απαιτητικές περιπτώσεις επι-εμφυτευμάτων. Υβριδική γέφυρα. Δευτερεύον γεφύρωμα μεταλλοπορσελάνης (PFM) πάνω σε κοχλιούμενη γέφυρα επι εμφυτευμάτων. Το πρόβολο σχεδιάστηκε πάνω στο πρωτεύον κοχλιούμενο γεφύρωμα. Γνωστό και δοκιμασμένο, εδώ και χρόνια, σχέδιο εργασίας που γινόταν με φρεζαδόρους, καμινέτα, χυτήρια. Η επιτυχία είναι οτι σχεδιάστηκε ψηφιακά στο CAD χωρις να υπάρχει η επιλογή σαν project να το δημιουργήσεις και χωρίς την ανάγκη να έχουμε στα χέρια μας οποιοδήποτε στάδιο της προσθετικής για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο. Όλα τα στάδια φεύγουν στα CAM την ίδια στιγμή . Η συγκεκριμένη ψηφιακή σχεδίαση λύνει αρκετά προβλήματα πάνω σε επιεμφυτευματικές με πρόβολο, με την οπή της βίδας κοχλίωσης παρειακά. .

how to design Hybrid Porcelain Fused to Metal on top of Screw retained bridge.

Αρχική κατάσταση Initial

Αρχική κατάσταση

Ψηφιακό διαγνωστικό κέρωμα Digital wax up

Final

Εμφυτεύματα. Αυλοί κοχλίωσης

Εμφυτεύματα. Αυλοί κοχλίωσης . Implants

Πρωτεύoν φρεζαριστό. 2 γεφυρώματα επιεμφυτευμάτων , 1 ενδιάμεσο, 1 πρόβολο. Primary screw retained bridge

Πρωτεύoν φρεζαριστό. 2 γεφυρώματα επιεμφυτευμάτων , 1 ενδιάμεσο, 1 πρόβολο. Primary screw retained bridge

Υπερκείμενη κατασκευή. Εδώ σκελετός για μεταλλοπορσελάνη. Μπορούμε και μεταλλοακρυλική ή οτι χρειαστεί. Secondary overstructure prorcelain fuse to metal.

Υπερκείμενη κατασκευή. Εδώ σκελετός για μεταλλοπορσελάνη. Μπορούμε και μεταλλοακρυλική ή οτι χρειαστεί. Secondary overstructure prorcelain fuse to metal.

, ,

Προσθετικά CAD-CAM συμβατά με Ankylos C/X

Σε όλους τους συνεργάτες μας μπορούμε και υποστηρίζουμε τα προσθετικά σε Dentsply Ankylos C/x . Συγκολλούμενα ή κοχλιούμενα στεφάνες και γέφυρες μέσα απο σχεδιαστικό CAD με ακρίβεια 8-10 μικρών. Όλα τα εμφυτεύματα που υποστηρίζουμε ψηφιακά : εδώ