,

Κοχλιούμενη επι εμφυτεύματος

Επιεμφυτευματική εργασία, πάνω σε εμφύτευμα γνωστής εταιρίας, κοχλιούμενη σε single unit. Εργασία CAD/CAM.

Ψηφιοποίηση, σχεδιασμός, παραγωγή. Άριστη έδραση στο single unit , ταχύτατα, και άφθονο χρόνο να ασχοληθούμε με το αισθητικό κομμάτι της δουλειάς , το δημιουργικό, την διαστρωμάτωση της πορσελάνης.