Προσθετική επι εμφυτευμάτων

Επιεμφυτευματική εργασία.
Πρώτο στάδιο: Κατασκευή 3 εξατομικευμένων abutments με διόρθωση της κλίσης 20-30 μοίρες στα μπροστινά.
Δεύτερο στάδιο: Κατασκευή μεταλλικού σκελετού πάνω στα 3 εξατομικευμένα abutments.
Τρίτο στάδιο (σε εξέλιξη) : Επένδυση σκελετού με πορσελάνη και πορσελάνη ούλων.

Custom abutment Εξατομικευμένο abutment

Custom abutment
Εξατομικευμένο abutment

 

Custom abutment Εξατομικευμένο abutment

Custom abutment
Εξατομικευμένο abutment