, ,

Προσθετικά CAD-CAM συμβατά με Ankylos C/X

Σε όλους τους συνεργάτες μας μπορούμε και υποστηρίζουμε τα προσθετικά σε Dentsply Ankylos C/x . Συγκολλούμενα ή κοχλιούμενα στεφάνες και γέφυρες μέσα απο σχεδιαστικό CAD με ακρίβεια 8-10 μικρών. Όλα τα εμφυτεύματα που υποστηρίζουμε ψηφιακά : εδώ