Κοχλιουμενη επι εμφυτευματων

screw-retained

Anatomic shapes

 

screw-retained