• Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο Καρυπίδης Κ. Ιωάννης

οδοντοτεχνικο εργαστηριο
Καρυπιδης Κ. Ιωαννης

οδοντοτεχνίτης

Το Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο Καρυπίδης Κ. Ιωάννης σας καλωσορίζει.

Το Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο δραστηριοποιείται για πάνω απο εξήντα χρόνια στο χώρο της οδοντοτεχνικής. Αυτή η εμπειρία μας είναι η εγγύηση για κάθε προσθετική εργασία που παραδίδουμε. Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, με την χρήση ψηφιακής τεχνολογίας CAD/CAM, πιστοποιημένα, βιοσυμβατά  υλικά, συνεχής κατάρτιση καθώς και ευέλικτη πολιτική τιμών είναι αυτό που μας ξεχωρίζει τοσα χρόνια.

Οδοντοτεχνίτης

Καρυπίδης Κ. Ιωάννης


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ
ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

60

ΧΡΟΝΙΑ

blueteeth

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

yellowteeth

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

redteeth

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Τι ειναι η τεχνολογια CAD/CAM ;